Een gezin met kinderen draaiende houden, een betaalde baan vervullen en zorgen voor een ziek familielid of zieke vriend; soms vraagt het leven wel heel veel tegelijk.
Iedereen die werkt en mantelzorg verleent kan daarover meepraten. Hoe kun je al die taken combineren? Pien Krolis van Steunpunt Mantelzorg Utrecht geeft advies.

Binnenkort moet mijn kind weer een aantal keer naar het ziekenhuis, maar mijn vrije dagen zijn al bijna op! Wat nu?
”Ga in gesprek met je leidinggevende en kijk wat er mogelijk is. Je hoeft niet altijd vrij te
nemen, in de meeste cao’s is ook geregeld dat je zorgverlof of bijzonder verlof kunt opnemen. Kijk ook naar hoe je flexibeler met werktijden kunt omgaan. Is jouw baan daar geschikt voor? Organisaties krijgen steeds meer aandacht voor het combineren van werk en mantelzorgtaken en kunnen daar ook een erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever voor krijgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat afspraken over werk en mantelzorg net zo normaal worden als de afspraken over werk en kinderopvang.”
Mijn man en ik hebben twee kinderen, werken allebei en zorgen voor onze ouders/schoonouders. Broers en zussen wonen verder weg, waardoor de zorg op ons neerkomt. Nu onze ouders ouder worden, wordt die zorg steeds meer een belasting.
“Veel mensen kunnen zo’n druk leven redelijk volhouden, maar zodra er iets onverwachts gebeurt, stort het kaartenhuis in elkaar. Hoe kun je draaglast (de activiteiten en taken die op je afkomen) en draagkracht (wat je aankan qua tijd, deskundigheid, beschikbaarheid wat je kunt doen) meer in balans brengen? Ook hier geldt: ga in gesprek. Ook al wonen je broers en zussen verder weg, dan nog kun je samen kijken hoe je de zorgtaken beter kunt verdelen. Misschien kan een vrijwilliger je ouders ondersteunen, of zijn er voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken, zoals dagopvang of de BoodschappenPlusBus voor uitstapjes. Vergeet vooral niet ook goed voor jezelf te zorgen. Neem tijd voor ontspanning, zodat je je weer kunt opladen.”

bol02

Ik heb het gevoel dat ik als mantelzorger overal voor moet knokken en daar word ik zo moe van!
“Dat horen we heel veel van mantelzorgers. En dat is ook zo: als mantelzorger moet je heel veel maar kunnen. Er wordt verwacht dat je voor jezelf kunt opkomen, dat je dingen zo kunt
formuleren dat je krijgt wat je nodig hebt… Niet iedereen kan dat. Kun je daar wat steun bij gebruiken? Ga dan naar het Buurtteam in jouw wijk en schrijf je in bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht. Bij het Buurtteam kun je terecht voor individuele begeleiding. Steunpunt Mantelzorg Utrecht biedt je informatie, advies, gespreksgroepen en waarderingsdagen, die je helpen om de zorg beter te kunnen volhouden. Je staat er niet alleen voor!”

bol03

WAT DOET STEUNPUNT MANTELZORG UTRECHT?
Steunpunt Mantelzorg Utrecht is de plek waar mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en beleidsmakers elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen over mantelzorg uit te wisselen.
We verlichten, verbinden en versterken, zodat mantelzorgers worden gehoord en beter worden ondersteund. Zorg je voor een zieke naaste? Schrijf je in bij Steunpunt Mantelzorg! Zo blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
kortingsregelingen, waarderingsdagen voor mantelzorgers en cursussen en gespreksgroepen. En zo kunnen wij jouw belangen beter behartigen.

Bol04

Kijk op www.u-centraal.nl/mantelzorg
of bel 032 236 17 40.