Een basisschool kiezen in Leidsche Rijn doe je niet even tussen de bedrijven door. Elke ouder zoekt een school, waar hun kind(-eren) vanaf hun vierde jaar met plezier naar toe gaan en waar ze goed begeleid worden. Maar voordat je je als ouder verdiept in het soort onderwijs, de sfeer, de lesstof en de bereikbaarheid, moet je natuurlijk wel weten welke scholen er überhaupt in de buurt zijn of komen.

Dit is een actueel overzicht van alle basisscholen in Leidsche Rijn:

1. Basisschool De Oase
Belcampostraat 9
3544 NE Utrecht
Ga naar de website

2 OBS De Klimroos
Eerste Oosterparklaan 88
3544 AK Utrecht
Ga naar de website

3 OBS Waterrijk
Musicallaan 102
3543 BT Utrecht
Ga naar de website

4 OBS Pantarijn
Keerderberg 25
3453 RD De Meern
Ga naar de website

5 De Boomgaard
Akkrumerraklaan 101
3544 TT Utrecht
Ga naar de website

6 Montessori basisschool Arcade
Pauwoogvlinder 12
3544 DB Utrecht
Ga naar de website

7 De Ridderhof
Emile Hullebroeckstraat 66
3543 BZ Utrecht
Ga naar de website

8 Willibrordschool
Pastoor Ohllaan 28
3451 CC Vleuten
Ga naar de website

9 Jenaplanschool Zonnewereld
Teunisbloemlaan 54
3452 CB Vleuten
Ga naar de website

10 Twaalfruiter
Doyenneperenlaan 1
3452 EC Vleuten
Ga naar de website

11 De Meander
Centrumlaan 1
3454 CX De Meern
Ga naar de website

12 Driekoningenschool
Mereveldlaan 1
3454 CA De Meern
Ga naar de website

13 Basisschool Het Veldhuis
Keerderberg 23
3453 RD De Meern
Ga naar de website

14 De Krullevaar
Keerderberg 27
3454 ZH De Meern
Ga naar de website

15 Apollo 11
Ten veldestraat 98
3454 EN De Meern
Ga naar de website

16 Torenpleinschool
Schoolstraat 7
3451 AA Vleuten
Ga naar de website

17 Vrijeschool Leidsche Rijn
Componistenlaan 8
3451 SX, Vleuten
Het initiatief is geslaagd, de school is gestart! Elke maandag en donderdag zijn er inloop-info-half-uurtjes van 14:30 tot 15:00 uur, korte informatie momenten voor belangstellenden van buiten de school.
Ga naar de website

18 KBS De Jazzsingel
We willen met basisschool De JazzSingel de toon zetten in Leidsche Rijn. Dit geven wij vorm door een goede balans te zoeken tussen de doorgaande reguliere leerlijnen en deze te koppelen met kunst en cultuur, muziek en multimedia. De school staat voor het leren van en met elkaar. We gaan uit van de individuele ontplooiingsmogelijkheden en de behoeften van de leerling.

Jazzsingel 900 | 3543 GB Utrecht | info.dejazzsingel@ksu-utrecht.nl | www.ksu-dejazzsingel.nl | 030-6703168

19 KBS Onder De Bogen
Onder De Bogen is de tweetalige basisschool in Leidsche Rijn Centrum. Nederlands en Engels zijn voertalen. Kinderen ontdekken hun plek in de wereld. Ze onderzoeken, bevragen, zijn nieuwsgierig, ontwikkelen vaardigheden en gaan op zoek naar antwoorden. Filosofie, debattrainingen, leren presenteren en thematische projecten maken deel uit van ons curriculum.

Jazzsingel 900 | 3543 GB Utrecht | info.onderdebogen@ksu-utrecht.nl | www.ksu-onderdebogen.nl | 030-2427610

20 KBS Hof ter Weide
Een moderne basisschool in de wijk Terwijde. Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn, eigen keuzes mag maken en betrokken wordt bij zijn/haar eigen leerproces. Talentontwikkeling heeft op onze school een grote plek. Dit doen wij tijdens de uitwerking van International Primary Curriculum (IPC).

Musicallaan 108 | 3543 BT Utrecht | Info.hofterweide@ksu-utrecht.nl | www.ksu-hofterweide.nl | 030-6772960

21 KBS De Achtbaan
Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool De Achtbaan om gaat. We geven onze kinderen, naast een goede basis, een extra structureel aanbod in kunst- en cultuureducatie mee en we hebben ons gespecialiseerd in onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Akkrumerraklaan 101 | 3544 TT Utrecht | info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl | www.ksu-deachtbaan.nl | 030-6702201

22 KBS Op de Groene Alm
Basisschool Op De Groene Alm geeft modern onderwijs met aandacht voor zelfstandig leren, samenwerken, keuzes maken en kritisch denken. ICT is ondersteunend aan ons onderwijs.
Wij besteden veel aandacht aan Wetenschap, Natuur en Technologieonderwijs. Wij geven een uur Engels per week in groep 1 t/m 8 en hebben een Early Bird certificering voor ons onderwijs in Engels.

3e oosterparklaan 71 | 3541 SC Utrecht | Info.opdegroenealm@ksu-utrecht.nl | www.ksu-opdegroenealm.nl | 030-6701996

23 KSU De Achtbaan, afdeling Leonardo
Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool De Achtbaan om gaat. We geven onze kinderen, naast een goede basis, een extra structureel aanbod in kunst- en cultuureducatie mee en we hebben ons gespecialiseerd in onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Binnentuinlaan 6 | 3452 RN Vleuten | info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl | www.ksu-deachtbaan.nl | 030-2427611

24 SBO De Binnentuin
Een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Wanneer een kind meer begeleiding nodig heeft in de sociaal emotionele ontwikkeling of leerontwikkeling, wordt met ouders bekeken of De Binnentuin bij het kind past. Op De Binnentuin vindt leren op het niveau van het kind plaats, zowel voor de sociaal emotionele als cognitieve ontwikkeling. Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol. We werken met de uitgangspunten van The Leader in Me.

Binnentuinlaan 6 | 3452 RN Vleuten | info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl |www.ksu-debinnentuin.nl | 030-6620044

25 Lumiar Leidsche Rijn

Lumiar is een brede basisschool voor Natuurlijk Leren. Lumiar biedt ieder kind de ruimte zich te ontwikkelen op eigen tempo. Lumiar gaat veel naar buiten, is 51 weken open, kent flexibele vakanties en er is ruimte voor talent en eigenheid. Kortom: de school waar je zelf op had willen zitten.
Componistenlaan 8 | 3451SX, Vleuten | www.lumiar.nl | info@lumiar.nl | 06-33223360

26 OBS Vleuterweide
Teunisbloemlaan 52
3452 CB Vleuten
Ga naar de website